ZŠ Šromotovo

škola s rozšíženou výukou informatiky

Co dokáží naši žáci na PC