5.třída
Úvod do práce na počítači aneb
jak to všechno spustit

 


   
  !Tip    
  Blízko tlačítka POWER bývá ještě jedno tlačítko. Toto se používá pokud počítač "vytuhne" tnz. nic nedělá a na nic nereaguje a jmenuje se RESET.  


   
  !Tip    
  Nespleť si základní jednotku z monitorem.  


   
  !Tip Přihlášení - klikněte zde  
  Do textového pole heslo se píší * místo písmen  
     
  !Tip Přihlášení- klikněte zde  
  Pokud nevíš jak vymazat staré jmého uživatele, klikni do Username 2x, tak aby se text "zamodřil" (označil). Podívej se na obr.  
 
 

Než začneme pár pojmů

Programy - souhrny receptů, pracovních kroků pro různé (software) činnosti.
Procesor - mozek PC, úkoly, které zadáte rozdrobí na základní, nejjednodušší příkazy a ty předá ke splnění procesoru, ten je splní a výsledky předá uživateli.
Paměť - úkoly, kroky, výsledky, informace musí být někde zaznamenány
-tvz. sklad - je zde umístěn program, úkoly
Disk - programy, které vykonává procesor probíhají v paměti PC, tam ale nezůstávají, k trvalému uchování slouží disk - podobně jako na magnetofonové kazetě můžeme uchovat dokumenty, programy, dokud je sami nesmažeme.
Pracujeme v paměti, výsledky uchováváme na disku.

Modem - zařízení k přístupu na Internet přes telefonní linku (uvnitř nebo v krabičce)

Grafická karta - zařízení, které připravuje obraz pro monitor

Zvuková karta - zařízení, které připravuje zvuk pro reproduktory nebo sluchátka. Pro hry a hudbu.

Monitor - obrazovka, kde nám PC ukazuje výsledek

Z čeho se zkládá počítačová sestava?

Kliknutím zobrazíte ješte jinou sestavu
Příklad zde:
Monitor
základní jednotka
vstupní zařízení(myš, klávesnice, scanner, mikrofon,..)
výstupní zařízení(tiskárna,repro, ....).


Monitor Základní jednotka Myš Klávesnice Tiskárna

Zapnutí PC
Počítač zapneme největším tlačítkem na základní jednotce, označeno většinou nápisem POWER, nebo symbolem . Tlačítka na naší škole vypadají takto:

Po zapnutí
Sleduj monitor. Na obrazovce se objeví upozornění, startuji systém WINDOWS 95 nebo WINDOWS 98 nebo WINDOWS 2000 a nebo WINDOWS XP, kde můžeme zjistit jaký operační systém (program, který nám umožní ovládat počítač ), máme na počítači nahraný (nainstalovaný).

 


Po několika sekundách spouštění operačního systému skončí a objeví se buď Ukázka najetí systému
a) pracovní plocha - mohu hned začít pracovat (s tím se setkáte na PC doma) Ukázka pracovní plochy Windows95,98, Windows2000, WindowsXP Windows2003
b) přihlašovací dialog - musím se přihlásit (s tímto typem se budeme setkávat ve škole) Ukázka přihlašovacího dialogu1 Ukázka přihlašovacího dialogu2 Ukázka přihlašovacího dialogu3 Ukázka přihlašovacího dialogu4

Diaolg - tabulka, ve které vedeš dialog (bavím se) s počítačem, počítač se ptá a člověk, který obsluhuje počítač(uživatel), odpovídá. Hned jak se nám objeví přihlašovací dialog zjistíme, že některé položky jsou již vyplněny a ne podle našich představ. Např. u Username (přihlašovací jméno) je již vyplněno jménem uživatele, který na PC pracoval před námi.

Vyberte si Váš přihlašovací dialog a vyplníme jej:


Budeme potřebovat klávesnici a hlavně klávesu Tab

Přihlášení do sítě

Postup

Všimněte si žě blikající čárku - kurzor máme v bílém rámečku (textovém poli) u textu heslo (password). My ale potřebujeme správně vyplnit položku uživatelské jméno. Existuje několik způsobů jak to provést. nejjednodušší si prozradíme. Najděte si na klávesnici klávesu Tab viz. obrázek. Tuto klávesu mačkejte tak dlouho, až se Vám zamodří (označí) uživatelské jméno napsané v prvním bílém rámčku (textovém poli). Až se tak stane napište tam své přihlašovací jméno. Vše se samo smaže a začne se psát vaše.

Zde napiš např. zak.5a (novákr.7b) své uživatelské jméno. Stiskni a
napiš své heslo, pokud máš. Heslo se píše hvězdičkami proto, aby naše heslo nemohl nikdo zjistit, ani člověk stojící vedle nás dívající se na monitor.
pokud máš vyplněna obě textová pole a jsi přesvědčen, že správně, klikni na tlačítko jinak klikni na (tímto tlačítkem se nepřihlásíš)

!VyzkoušejteKlikni na tlačítko a vyzkoušej jak tlačítko reaguje

Vyzkoušejte vymazat a vyplnit textové pole textem "Toto je textové pole"
Textové pole:vyzkoušej se přihlásit bez toho, že byste museli vypínat nebo rerstartovat počítač. Uživatelské jméno je "zak" a heslo je "pokus"

!CHYBY ukázky chyb

 • Zapínání a vypínání monitoru místo základní jednotky
 • Špatné vyplnění dialogu pro přihlášení

Důlěžité pojmy:
Monitor, Základní jednotka, Vstupní zařízení, Výstupní zařízení, POWER, RESET, Instalovat, Operační systém, Přihlašovací dialog, Pracovní plocha, Uživatel, Textové pole, Tlačítko OK, Tlačítko Storno, Kliknutí.

Další lekce:   < || > Odhlášení a vypnutí počítače, Práce s myší, Práce s klávesnicí, Okno, Práce s oknem, Spouštění programů v nabídce START, Konec výuky
Úkoly k procvičení :
 1. Co se stane pokud napíšu špatné heslo? Nepřihlásíme se a objeví se chybová hláška a musím celý přihlašovací dialog vyplnit znovu
 2. Proč se heslo při přihlašování píše s hvězdičkami? Aby nikdo ani člověk stojící za námi nemohl heslo přečíst
 3. Mohu počítač při "rozjezdu" vypnout nebo restartovat? ne musím počkat až skončí nabíhání operačního systému
 4. Zkuste přijít na další způsoby vyplnění přilhašovacího dialogu.
 5. Jakou klávesu použiji pro změnu vyplňované položky ?tabulátor, po stisknutí tabulátoru mi kurzor přeskočí na další objekt dialogu
 6. Místo kliknutí na tlačítko OK mohu použít klávesu ........Enter
 7. Místo kliknutí na tlačítko Storno mohu použít klávesu ........ ESC
 8. Co je to bezpečné heslo ?takové, které obsahuje čísla, malá a velká písmena, speciální znaky
 9. Mohu se přihlásit bez přihlašovacího jména a hesla ?ne nelze
 10. Jak poznám že jsem se úspěšně přilásil ?objeví se nám pracovní plocha
 11. Zapni počítač pomocí tlačítka
 12. Vyzkoušej si přihlášení pomocí všech dialogů