6.třída
APLIKACE
Kalkulačka

    
  !Tip  
  podle tohoto neaktivního maximalizačního tlačítka poznám vždy, že okno nelze maximalizovat ani zvětšit nebo zmenšit.  


   
  !Tip Seskupování čísel - klikněte zde  
  Pomocí seskupování číslic zobrazíte čísla seskupená do logických celků.  


   
  !Tip    
  Standardní > vědecká :Přepnutí mezi standardní a vědeckou kalkulačkou - klikněte zde
Coje to ?:
Zvětšení okna - klikněte zde
 


   
  !Tip    
  Vyzkoušej klávesovou zkratku ATL + F4, a zjisti co dělá.  
     
  !Tip    
  Celá kalkukačka jde ovládat pomocí klávesnice. Seznam kláves můžete vytisknout klepnutím na nabídku Možnosti a příkaz Tisk. Při použití kalkulačky se klávesy pro jednotlivá tlačítka zobrazí, klepnete-li pravým tlačítkem myši nad daným tlačítkem a poté klepnete na příkaz Co je to?  
 

  K čemu slouží
Pomocí programu Kalkulačka můžete provést všechny standardní operace, ke kterým běžně používáte ruční kalkulačku.

Ikona Ikona Win 95, 98, ME, 2000 Ikona Win XP

Spuštění Kalkulačku spustím v :

 1. Standardně: v Nabídce start  START>PROGRAMY>PŘÍSLUŠENSTVÍ>KALKULAČKA
  Položka z nabídka START>PROGRAMY

 2. Ve škole: v Nabídce start  START>PROGRAMY>POMŮCKY>KALKULAČKA
  Položka z nabídka START>PROGRAMY

 3. v Nabídce start  START>SPUSTIT>do textového pole napsat Calc>OK

Základní okno

Okno kalkulačky

Okno kalkulačky nejde zvětšit (nemá aktivní okraje). Poznám to podle maximalizačního tlačítka, které vypadá takto (Normálně vypadá takto ). V hlavní nabídce chybí položka Soubor a není zde panel nástrojů. Okno nejde zvětšit ani pomocí aktivních okrajů. Při najetí na kraj se neobjeví dvoušipky. Zvětšení okna - klikněte zde

Zavření okna
Tlačítko v záhlaví okna nebo klávesová zkratka ALT+F4.

Vědecká kalkulačka

Mezi Standardní a vědeckou kalkulačkou se přepnu pomocí menu Zobrazit, kde si vyberu položku. Standardní nebo Vědecká

Přepnutí mezi standardní a vědeckou

.Puntík u položky mi říká, která položka je právě aktivní.

Nápověda u tlačítek
Bublinovou nápovědu u tlačítek vyvolám kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko kalkulačky, ke kterému chci nápovědu a objeví se Nabídku Co je to? vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem; kliknutím na tlačítko Co je to ? se objeví .

.!Tip:

Významy tlačítek na kalkulačce a jejich klávesové ekvivalenty

 +/-: Změní znaménko u zobrazeného čísla. Odpovídající klávesa je F9.

 *: Vynásobí. Odpovídající klávesa je *.

 /: Vydělí. Odpovídající klávesa je /.

 Back: Odstraní poslední číslici zobrazovaného čísla. Odpovídající klávesa je BACKSPACE. Oprava posledního napsaného čísla - klikněte zde

CE: Vymaže zobrazené číslo. Odpovídající klávesa je DEL. Oprava chyby po zadání - klikněte zde

 C: Vymaže probíhající výsledek. Odpovídající klávesa je ESC. Zrušení (vymazání) příkladu - klikněte zde

Práce s čísly uloženými v paměti Práce s pamětí - klikněte zde

 • Do paměti lze zobrazené číslo uložit klepnutím na tlačítko MS.

 • Uložené číslo vyvoláte klepnutím na tlačítko MR.

 • Chcete-li paměť vymazat, klepněte na tlačítko MC.

 • Chcete-li zobrazené číslo přičíst k číslu uloženému v paměti, klepněte na tlačítko M+. Chcete-li zobrazit nově uložené číslo, klepněte na tlačítko MR.

!Tip:Práce s pamětí - klikněte zde Je-li v paměti uloženo číslo, zobrazí se v políčku nad tlačítky pro práci s pamětí písmeno M. Uložíte-li do paměti další číslo, dojde k přepsání původně uloženého čísla.

!Tip:Práce z procenty:
Zadejte číslo, klepněte na klávesu *, zadejte druhé číslo a klepněte na klávesu %. Například po zadání 50 * 25% se zobrazí výsledek 12,5.
což je 25% z čísla 50.

Zadejte číslo, klepněte na operátor (+, -, * nebo /), zadejte druhé číslo, klepněte na klávesu % a potom na klávesu =. Například po zadání 50 + 25% se zobrazí výsledek 62,5,což je 50 + 25% z čísla 50

Cvičení: Přesuň správné pojmy na místo na obrázku
                                                    Přesuň správné pojmy na místo na obrázku

!CHYBY
 • Pokud se vám nepíší čísla podívejte se na Num Lock
 • Nepleťte si podobné významy kláves C a CE
 • Při práci s pamětí pozor na klávesu MC vymaže vše co jsme do paměti uložili

Důlěžité pojmy:
Start spustit, Neaktivní, Neaktivní tlačítko, Neaktivní okraje, Hlavní nabídka Panel nástrojů, Standardní, Vědecká, Klávesové ekvivalenty, Nápověda Coje to?, Paměť, Textové pole, Sqrt,

Další lekce:   < || > Ukládání, Poznámkový blok, Mapa znaků, Wordpad, Internet explorer, Pošta - on line, Malování, Konec výuky
Otázky k procvičení :
 1. Kde zjistíte informace o kalkulačce (Copyright, verze licenční podmínky,......) V nabídce Nápověda > O programu kalkulačka
 2. Jak z nabídky zobrazit poznám, jakou kalkulačku mám právě zapnutou? V nabídce je puntíkem označena kalkulačka, která je právě aktivní
 3. Jak mohu ovládat aplikace kalkulačka? Pomocí myši a klávesnice (nutnost znalosti klávesových ekvivalentů nalezneme v nápovědě programu nebo v nápovědě Co je to ?)
 4. Mohu přesouvat a zvětšovat okno kalkulačky.Přesouvat ano za záhlaví okna. Zvětšovat a zmenšovat okno kalkulačky nemohu, protože nemá aktivní okraje a maximalizační tlačítko je neaktivní.
 5. Na co potřebujeme Num Lock u kalkulačky ?Ze znakové klávesnice se kalkulačka těžko ovládá po zapnutí Num lock mohu kalkulačku ovládat mnohem rychleji a efektivněji z numerické klávesnice.
 6. Kde zjistím, co které tlačítko znamená ? V v nápovědě Co je to? nebo v nápovědě programu.
 7. Místo stisknutí tlačítka = mohu použít jakou klávesu ? Enter
 8. Jaký je rozdíl mezi tlačítky C a CE?V nabídce
 9. Jaké jsou výhody vědecké kalkulačky ? Dává přednost násobení/dělení před sčítáním/odečítáním, obsahuje větší množství funkcí, .....
 10. Jakou klávesou zadáme záporné číslo ?+/-
 11. Vyjmenuj klávesové ekvivalenty tlačítek na kalkulačce, které znáš? V nabídce
 12. Kde se při práci s pamětí zobrazí M nakresli do obrázku Do prázdného čtverečku, před tlačítkem Zpět
 13. Zjistěte z nápovědy co je to seskupování číslic ?
Úkoly k procvičení : Testy znalostí :
Úkoly k této kapitole Testy znalostí k této kapitole
Domácí úkoly - cvičebnice:
Cvičení verze WORD Cvičení verze PDF