Internet Explorer - úvod

 

   
 


   

   

   


   

   

   
 
 
   
Internet historie a principy
V létech1968-1969 se začalo ve Spojených státech testovat na zkušební síti universit, přenášení dat mezi počítači založeného na principu klient/server. Od roku 1989 se hovoří již o internetu, síť přechází postupně z akademické na komerční bázi.

Jak to funguje :
Počítače připojené do sítě Internet mezi sebou komunikují tak, že si vzájemně posílají pakety informací. (čili ve skutečnosti po navázaní spojení s nějakým vzdáleným počítačem se toto spojení neudržuje stále).

Poskytované služby
Server je počítač, který poskytuje služby jiným počítačům zapojeným v síti. Na servru běží program, ten poskytuje službu programu spuštěnému na lokálním tj.našem počítači (klientovi) podle jeho požadavků. Základní služby Internetu jsou:

 1. Přenos hypertextových dokumentů přes Internet , název služby je www protokol HTTP
 2. Přenos souborů přes Internet, služba ftp,protokol FTP
 3. Elektronická pošta výměna elektronických poštovních zpráv mezi uživateli,služba mail, protokol (SMTP, POP3)
 4. Diskusní systém NetNews nebo též Usenet.
 5. DNS (všichni tuto službu využíváme, ale nikdo o tom neví) - překládá adresy známé počítačům na adresy známé lidem (IP >doménové a naopak).

K čemu slouží
MS Internet Explorer
patří do skupiny prohlížečů WWW stránek. Tyto programy umožňují zobrazovat stránky, které jsou umístěny na jiných počítačích v počítačové síti zvané internet. Další prohlížeče jsou Opera, Netscape navigator.

Spuštění
1. Ikona
2. Nabídka START
3. Rychlé spuštění

Základní okno

Zavření programu
Tlačítko v záhlaví okna nebo klávesová zkratka ALT + F4 nebo z nabídky Soubor > Zavřít

Panely nástrojů
Standardní tlačítka po najetí myší se nástroje zbarví. Panely nástrojů obsahují nejpoužívanější nástroje. Panely nástrojů můžeme zobrazit nebo skrýt v závisloti na tom jeslti jej budeme potřebovat nebo ne. Uděláme to v nabídce Zobrazit > Panel nástrojů - Standardní tlačítka, Panel nástrojů - Adresa, ..... U zobrazených panelů je fajfka . U panelu nástrojů se vám po najetí na nástroj zobrazí bublinová nápověda.

Adresa po kliknutí se celá adresa označí

Odkazy

Stavový řádek.

Ve stavovém řádku se zobrazují důlěžité informace. Např. Jak získat nápovědu, za jak dlouho se načetla stránka a jestli máme zapnutou numerickou klávesnici, Caps Lock atd.....

 Uživatelské nastavení

Jak zobrazíte panely v Internet Exploreru?

!Tip
 1. V menu Zobrazit vyberte položku Panely nástrojů.
 2. Zobrazí se další menu, ve kterém můžete vybrat názvy panelů, které se mají zobrazovat. Např Standatrdní tlačítka, Odkazy,....
Video zvětšení textu
Je ještě způsob jak zajistit zobrazení nebo skrytí panelů. Místní nabídka panelu nástrojů. Když pravé tlačítko myši stisknete kdekoliv v  hlavním panelu nebo panelu nástrojů, otevře se opět nabídka pro zobrazení panelů.

Jak zobrazíte nebo skryjete stavový řádek?

!Tip

V menu Zobrazit vyberte položku Stavový řádek.

Video zvětšení textu

Jak nastavíte celoobrazovkový režim?

!Tip
 1. menu Zobrazit vyberte volbu Celá obrazovka.
 2. Stiskněte funkční klávesu F11.

zpět z celoobrazovkového režimu se dostanu zase pomocí klávesy F11.

Jak nastavíte velikost písma?

!Tip
 1. Z menu Zobrazit vyberte položku Písma
 2. Zobrazí se doprovedné menu, ve kterém můžete určit velikost .
Video zvětšení textu

Důlěžité pojmy:
Server, klient, protokol, http, služby, www, ftp, mail, adresa, doménová adresa, IP adresa, internet, kód země, domovská stránka, html, htm, oblíbené, historie,

Další lekce : Groupwise
Další lekce : >> Internet I. Internet II. Internet III. Internet IV. Internet V.
Úkoly k provičení
 1. Pokuste se spustit Internet Expolrer všemi způsoby popsanými v této lekci (3x) Plocha, Nabídka Start, Rychlé spuštění Na ploše najděte ikonu s modrým e a dvakrát na ni klikněte, V nabídce Start>Programy> najd2te Internet Explorer a jedenkrát na něj klikněte a vedle tlačítka Start najdete panel rychlého spuštění a 1x klikněte na modré e
 2. Budeme potřebovat dvě okna, proto jedno 1 okno zavřete. Soubor>Zavřít nebo křížek Soubor>Zavřít nebo v záhlaví okna v pravo najdeme tlačítko s křížkem
 3. Zminimalizujte a druhé maximalizujte, pokud už je maximalizované, nedělejte nic minimalizace, maximalizace V záhlaví okna v pravo najdeme tlačítko s čárkou a klikneme na něj = minimalizace, dále najdeme tlačítko s 1 čtverečkem a klikneme na něj = maximalizace
 4. U maximalizovaného okna proveďte toto: nechejte skrýt stavový řádek a panel nástrojů standartní tlačítka. Nabídka Zobrazit nebo pravým tlačítkem kliknou na panel nástrojů V nabídce Zobrazit>Panely> Standardní tlačítka nebo pravým tlačítkem kliknou na panel nástrojů a z místní nabídky klineme na Standardní tlačítka tak aby u nich nebyla fajfka, stejmě můžeme postupovat se stavovým řádkem
 5. Přepněte se do celoobrazovkového režimu F11 Pomocí klávesy F11 spustíte i vypnete celoobrazovkový režim
 6. U okna, kde nejsou standardní tlačítka zobrazte stavový řádek a panel nástrojů standartní tlačítka Nabídka Zobrazit nebo pravým tlačítkem kliknou na panel nástrojů V nabídce Zobrazit>Panely> Standardní tlačítka nebo pravým tlačítkem kliknou na panel nástrojů a z místní nabídky klineme na Standardní tlačítka tak aby u nich byla fajfka, stejmě můžeme postupovat se stavovým řádkem
 7. Spusťte si ještě jeden IE (3 x IE )a uspořádejte okna na pracovní ploše takto: Tažením myší každé okno upravíme - najedeme na oraj okna, objeví se dvojšipka a tažením opravím okraje okna, tak budu postupovat u všech oken
 8. Všechna okna minimalizujte Panel nástrojů Klikneme pravým tlačítkem na panel nástrojů a z místní nabídky vyberte zobrazit plochu (zminimalizovat všechna okna)
 9. Přepněte se mezi okny klávesová zkratka nebo hlavní panel klávesová zkratka ALT + TAB nebo na hlavním panelu jsou tlačítka, které zastupují každý program klikáním na tyto tlačítka se mohu přepínat mezi okny
 10. Nastavte v prvním okně panely nástrojů podle 1. obrázku a ve druhém okně nastavte panely nástrojů podle 2. obrázku Tažením myší každý panel upravíme - najedeme na začátek panelu nástrojů, tam je taková svislá čárka, tažením umístím panel tam, kam potřebuji a tažením upravím i jeho podélnou velikost. Video úprava panelů
 11. Zavřete Všechna okna (3 způsoby) klávesová zkratka, tlačítko v záhlaví a Nabídka Soubor klávesová zkratka ALT + F4, tlačítko s křížkem v záhlaví a Nabídka Soubor > Zavřít

Bodů celkem: 0